Wsparcie i porady

Zapoznaj się z naszym serwisem wsparcia i porad.


Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.


W przypadku wystąpienia usterki postępuj zgodnie z instrukcją obsługi. Jeżeli zaistniały problem uniemożliwia prawidłowe działanie urządzenia, skontaktuj się z nami.


Pamiętaj, że tylko wykwalifikowany serwis jest uprawniony do wykonywania napraw urządzeń. 


Ze względu na stosowanie szkodliwych substancji podczas szlifowania lub spawania na konstrukcji stalowej,  należy zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.


Pytania i odpowiedzi - podnośniki elektryczne WP | Pytania i odpowiedzi - wózki platformowe TZ

Pytania i odpowiedzi - dźwigniki nożycowe

Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Nie mogę uruchomić silnika.
Wyłącznik znajduje się w pozycji OFF.

Brak zasilania sieciowego.

Wciśnięty przycisk E-STOP

Aktywne wyłączniki zabezpieczające pierwotnego i wtórnego uzwojenia
Przełącz wyłącznik do pozycji ON

Sprawdź zasilanie sieciowe

Przekręć przycisk zgodnie z kie-runkiem ruchu wskazówek zegara, aby zwolnić blokadę.

Sprawdź przyczynę i zresetuj.

Dźwignik nie podnosi się.
Silnik obraca się w odwrotnym kierunku.Nieprawidłowe podłączenie elektryczne.

Otwarcie zaworu nadmiarowego.


Zatrzymanie silnika z powodu aktywacji przekaźnika ochrony silnika. Środek ciężkości ładunku znajduje się za wysoko.

Inne powody.
Zmień dwie fazy. (UWAGA! Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wyłącznik sieciowy ustawiony jest w pozycji OFF)

Sprawdź połączenia.

Dźwignik może być przeciążony - usuń nadmiar ładunku.

Przeładowanie dźwignika nożycowego - usuń nadmiar ładunku. Złe ustawienie przekaźnika ochrony silnika - ustaw poprawnie.

Skontaktuj się z nami!

Dźwignik nożycowy nie dosięga górnego położenia.
Zbyt niski poziom oleju.
Zawór bezpieczeństwa jest otwarty.
Dodaj oleju, ale nie więcej niż do poziomu maksymalnego. Zbyt wysoki poziom oleju może spowodować przepełnienie zbiornika podczas obniżania dźwignika.

Dźwignik nożycowy jest przeciążony - usuń nadmiar ładunku.

Ruch podnoszenia lub obniżania jest nierówny, przerywany.
Zapowietrzony skład hydrauliczny.
Sprawdź poziom oleju. Kilka razy przesuń dźwignik, z około pięciominutowymi przerwami. Gdy dźwignik znajduje się w dolnej pozycji skrajnej, wciśnij przycisk DOWN i przytrzymaj przez około pół minuty.

Dźwignik nożycowy nie obniża się
Nieprawidłowe okablowanie elektryczne.

Przycisk E- STOP został wciśnięty.Rama zabezpieczająca została uaktywniona.Aktywne wyłączniki zabezpieczające uzwojenia pierwotnego lub wtórnego.

Zawór obniżania nie otwiera się.
Sprawdź połączenia.

Przekręć przycisk zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby zwolnić blokadę.

Usuń wszelkie zablokowane przeszkody Zresetuj naciskając jednorazowo przycisk UP i naciśnij ponownie przycisk obniżania.


Sprawdź przyczynę i zresetuj.


Sprawdź obwód elektryczny. Prawdopodobnie należy wymienić wkład lub cewkę zaworu.

Dźwignik nożycowy obniża się, kiedy przycisk DOWN nie jest wciśnięty.
Zanieczyszczenia układu hydraulicznego


Poziom oleju obniża się ze względu na schłodzenie oleju
1. Wykonaj kilka cykli podnośnika, aby usunąć wszelkie zabrudzenia z obsady zaworu.
2. Rozmontuj zawór obniżania i bezpieczeństwa, sprawdź i wyczyść wkłady zaworów.
3. Wymień wkłady zaworów obniżania i kontrolnego, a następnie wymień olej

Normalne. Jeżeli stanowi to przeszkodę, skontaktuj się z nami, aby uzyskać propozycję rozwiązania problemu.

Prędkość podnoszenia lub obniżania jest zbyt wysoka lub zbyt niska
Zawór sterowania przepływem został źle ustawiony.
Ustaw odpowiednio zawór kontroli przepływu.
UWAGA! Wysoka prędkość zwiększa ryzyko utraty stabilności ładunku.

Pytania i odpowiedzi - podnośniki elektryczne WP

Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Silnik nie uruchamia się.
Główny wyłącznik jest wciśnięty.

Akumulatory są niewystarczająco naładowane.
Pociągnij do góry główny włącznik.

Naładuj akumulatory.

Brak ruchu podnoszenia.
Wyłącznik zabezpieczający został uaktywniony.

Zatrzymanie silnika z powodu aktywacji przekaźnika ochrony silnika.

Inne powody
Sprawdź przyczynę i zresetuj.

Wózek podnośnikowy jest przeładowany. Usuń nadmiar ładunku.

Skontaktuj się z nami.

Platforma nie obniża się
Główny wyłącznik jest wciśnięty.

Aktywne zabezpieczenie przed przeładowaniem.
Pociągnij do góry główny wyłącznik.

Wózek podnośnikowy jest przeładowany. Usuń nadmiar ładunku.

Pytania i odpowiedzi - wózki platformowe TZ

Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Silnik nie uruchamia się.
Słabe akumulatory.
Naładuj akumulatory.

Brak ruchu podnoszenia.
Otwarcie zaworu nadmiarowego.


Zawór obniżania nie jest zamknięty.


Inne powody.
Wózek platformowy jest przeładowany. Usuń nadmiar ładunku.

Sprawdź czy przewód obniżający nie został uszkodzony oraz czy nie wymaga ustawienia.

Skontaktuj się z nami.

Platforma nie dosięga górnego położenia.
Zbyt niski poziom oleju.
Otwarcie zaworu nadmiarowego.
Dolej oleju, ale nie więcej, niż jest potrzebne do osiągnięcia górnej, skrajnej pozycji. Nadmiar oleju może spowodować przepełnienie zbiornika oleju przy obniżaniu platformy.

Wózek podnośnikowy jest przeładowany. Usuń nadmiar ładunku.

Platforma nie obniża się.
Zawór obniżania jest otwarty.


Założone blokady do konserwacji.
Sprawdź czy przewód / pręt obniżający nie został uszkodzony oraz czy nie wymaga ustawienia.

Zwolnij blokady konserwacyjne.

Platforma obniża się samoczynnie, bez włączenia uchwytu obniżania.
Zanieczyszczenia w układzie hydraulicznym.


Zawór obniżania nie jest zamknięty.


Poziom oleju obniża się przy schłodzeniu oleju.
1. Wykonaj kilka cykli przenośnika, aby usunąć wszelkie zabrudzenia z siedziska zaworu.
2. Rozmontuj zawór obniżania i bezpieczeństwa, sprawdź i wyczyść wkłady zaworów.
3. Wymień wkłady zaworów obniżania i bezpieczeństwa, a następnie wymień olej.

Sprawdź, czy przewód / pręt obniżający nie został uszkodzony oraz czy nie wymaga ustawienia.

Normalne. Jeżeli stanowi przeszkodę, skontaktuj się z nami, aby uzyskać propozycję rozwiązania problemu.

-