Ergonomia pracy

Czy tracisz mnóstwo czasu i pieniędzy na zapobieganie wypadkom, a roszczenia odszkodowawcze są nadal wysokie?

Przewidywanie wypadków może zapobiec ciężkim urazom. Kiedykolwiek zobaczysz pracowników podnoszących, zginających, rozciągających lub przekrzywiających ramiona, nogi i ciało w powtarzalny sposób, możesz przewidzieć problemy w postaci urazów, nieobecności i utraty wydajności. W większości przypadków przyczyny mogą być łatwo skorygowane przez zastosowanie i używanie prostych łatwo dostępnych urządzeń dźwignicowych aby zminimalizować urazy i zwiększyć produktywność w tym samym czasie. Wdrożenie badań ergonomicznych i oceny środowiska pracy przyniesie znaczące rezultaty w redukcji obrażeń, zwiększeniu produktywności i wydajności oraz poprawi warunki pracy. Elementy, na które należy zwrócić uwagę są następujące:Problemy w miejscu pracy
 • Utrzymanie jednej postawy przez dłuższy czas.
 • Pracownicy przyswający drgania narzędzi pracy.
 • Pracownicy, którzy są często z dala od swoich stanowisk pracy.
 • Pracownicy, którzy modyfikują swoje miejsca pracy.
 • Pracownicy, którzy modyfikują swoje narzędzia pracy
 • Wielu pracowników obsługujących to samo urządzenie.
 • Kontrole, które są trudne do osiągnięcia.
 • Kontrole, które są trudne do odczytania.
 • Słabe oświetlenie.
 • Niedostateczna wentylacja.
 • Zły klimat.

Problemy pracownika
 • Wypadki związane z pracą na wysokościach.
 • Częsta absencja przy danym stanowisku pracy.
 • Częste zmiany pracowników przy danym stanowisku pracy.
 • Częste postępowania dyscyplinarne przy danym stanowisku pracy.
 • Częste zniszczenia i awarie wyposażenia danego stanowsika pracy.
 • Zaawansowana przeróbka.
 • Wysoka ilość odpadów i marnowanych narzędzi.
 • Niska emisja.
 • Zmniejszenie wydajności zmiany.
 • Produkt niskiej jakości.
 • Zmniejszenie jakości produktu podczas jednej zmiany.

Produkty EdmoLift zostały zaprojektowane zgodnie z ergonomią.

Uwaga! Ludzie nie są biologicznymi konstrukcjami. Ich struktura mięśni i kości nie jest przystosowana do wysiłku podnoszenia. Nawet stosunkowo lekkie podnoszenie wykonane nieprawidłowo lub przez pewien okres czasu może spowodować znaczne urazy.

Absencja w pracy

Dolegliwości związane z urazami mięśni, kończyn i tkanek łącznych znane jako "zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego" (z ang. MSD - musculoskeletal disorders) powstałe w wyniku ręcznego przemieszczania ciężarów, to najpoważniejsze problemy zdrowotne . "MSD jest największym wyzwaniem dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w Europie". Choroba MSD atakuje ponad 40 milionów pracowników w Unii Europejskiej. Urazy (wyłączając wypadki) kosztują pracodawców ponad 385 milionów EUR lub od 0.5% do 2% produktu narodowego brutto jako "znaczące obciążenie dla gospodarki Unii Europejskiej".*

EdmoLift może podnieść - co tylko zechcesz

Podnoszenie ciężarów odbywa się wszędzie - w biurze, fabryce, szpitalu, na scenie, w magazynie, sklepie, garażu, centrum handlowym, szkole i innych instytucjach - produkty EdmoLift mogą wziąć na siebie ciężką pracę i odciążyć ludzi.

Produkty EdmoLift można określić jako pomoc zdrowotną, ponieważ ich zastosowanie eliminuje czynność podnoszenia czyli główną przyczynę zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Ponadto określane są jako efektywne narzędzia pracy, ponieważ poprawiają warunki transportowania towarów. EdmoLift oszczędza pieniądze poprzez redukcję kosztów na urlopy chorobowe i przez to nazwane jest jako ekonomiczne i opłacalne wdrożenie.

Zadzwoń do nas!


*Dane i cytaty - na podstawie raportów Unii Europejskiej dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w Europie.


Poznaj zasady i przepisy bezpieczeństwa dla urządzeń dźwignicowych.

Podnoszenie ciężkich przedmiotów może być niemożliwe bez zastosowania pomocy do podnoszenia, chyba że nie przeszkadza Ci ból pleców lub kończyn. Podnoszenie przedmiotów lekkich lub dźwiganie ich w sposób nieprawidłowy również może spowodować obrażenia. Nieobecności w pracy z powodu bolących pleców, ramion i urazów kończyn górnych kosztuje miliardy firm każdego roku. Zapobieganie tym urazom gwarantuje ogromne oszczędności we wszystkich branżach przemysłowych.

-